Monata arkivo: Julio 2016

📅 Julio 31, 2016 ⏱ 1 horo 33 minutoj
Diskuto pri Esperanta kulturo tradicia kaj novaperanta en la interreto
Anna Löwenstein kiel gasto
Chuck Smith kiel gasto
📅 Julio 28, 2016 ⏱ 57 minutoj
Intervjuo kun du reprezentantoj de la LKK de la UK 102 en Seulo
So Jinsu kiel gasto
Ho Song kiel gasto
📅  ⏱ 1 horo 46 minutoj
La kongresa temo de UK 101: Socia justeco – lingva justeco
Javier Alcalde kiel gasto
Bengt-Arne Wickström kiel gasto
📅 Julio 27, 2016 ⏱ 1 horo 32 minutoj
Vigla interparolo kun entuzisama gasto pri faka agado en Esperantujo
José Antonio Vergara kiel gasto
📅 Julio 25, 2016 ⏱ 1 horo 10 minutoj
Novaj evoluoj pri lingvo-instruado ĝenerale kaj Esperanto-instruado speciale
Mireille Grosjean kiel gasto
Katalin Kováts kiel gasto
📅  ⏱ 50 minutoj
Parolo pri UEA kun Mark Fettes, prezidanto de UEA kaj Martin Schaeffer, ĝenerala sekretario
Mark Fettes kiel gasto
Martin Schaeffer kiel gasto