Taga arkivo: Julio 27, 2016

📅 Julio 27, 2016 ⏱ 1 horo 32 minutoj
Vigla interparolo kun entuzisama gasto pri faka agado en Esperantujo
José Antonio Vergara kiel gasto